NovusPoint ENTERPRISE

NovusPoint ENTERPRISE – įmonės poreikiams individualiai pritaikytas dokumentų, verslo procesų bei informacijos efektyvų valdymą užtikrinantis programinės įrangos sprendimas, sukurtas Microsoft SharePoint pagrindu, pritaikytas įvairaus dydžio verslo įmonėms ir organizacijoms.

Sistemos elementai parenkami ir pritaikomi pagal poreikius, todėl įmonės turės tai, ko iš tiesų reikia.

Sistemos elementai:

Įmonės vidinė elektroninė erdvė, skirta darbuotojų informavimui ir bendravimui, leidžianti organizacijai efektyviai valdyti įmonės procesus, kaupti bei dalintis reikalinga informacija.

Skelbkite aktualiausią įmonės ir verslo informaciją, organizuokite darbus įvairių įrankių pagalba, mokykite bei motyvuokite darbuotojus.

Standartiniai moduliai:

Pradinio puslapio dalys

Naujienos
Renginių kalendorius
Skelbimai/Kvietimai
Šiandien biure nėra
Pavadavimai
Gimtadieniai
Apklausos

Meniu

Apie mus
Misija, vizija, vertybės
Įmonės tikslai
Nuorodos į vidines sistemas
Naudotojo vadovai
Nuotraukų galerija
DUK

Pagalbinė svetainė „Naudinga“

Vidaus tvarkos
Teisės aktai
Šablonai ir formos
Prezentacijos
Firminis stilius
Naudingos nuorodos

Galima integruoti papildomus modulius:

 • Motyvatorius
 • Darbuotojų mokymų ir testų erdvė, kurioje patogu talpinti įvairių formatų mokymų medžiagą (tame tarpe ir „Online“ mokymus) bei testus.
 • Resursų rezervavimas – funkcija, kuri padeda organizuoti pasidalinimą organizacijos ištekliais: automobiliais, posėdžių salėmis, projektoriais, kompiuteriais ar kita įranga.
 • Įmonės sertifikatų ir standartų biblioteka – visa dokumentacija vienoje vietoje. Taip užtikrinamas paprastesnis veiklos rodiklių, neatitikčių valdymas bei sklandesnis kokybės gerinimo procesas.
 • Hierarchinis medis ir vidinių įmonės kontaktų erdvė aktuali įmonių grupėms, kuriose vyrauja matricinė organizacijos valdymo struktūra. Čia galima rasti visus darbuotojų kontaktus, matyti departamentus ar skyrius, vadovus, pareigybes ir pavaldumą.

E. prašymai – savitarna, skirta darbuotojams parengti ir pateikti tvirtinimui šabloninius personalo prašymus: atostogų, komandiruočių ir kitus.

Atostogų modulis. Automatizuojamas visas su atostogomis susijęs dokumentų rengimo procesas: prašymo parengimas, jo pateikimas tvirtinimui ir pasirašymas, automatinis įsakymo generavimas, dokumentų registracija, užduočių pavaduojančiajam asmeniui priskyrimas. Intranete automatiškai paskelbiama, ko šiandien nėra darbe, kas serga, atostogauja arba dirba iš namų.

Komandiruotės. Automatiškai generuojami ir registruojami komandiruočių prašymai ir įsakymai. Sistemoje atliekamas biudžeto planavimas, tvirtinimas, susijusių padalinių informavimas, bei avanso apyskaita.

Darbuotojo kortelėje pildoma ir kaupiama visa su darbuotoju susijusi informacija: atsakomybės, pavaldumas, sertifikatai, mokymai, testų rezultatai, sveikatos pažymėjimo galiojimas, teisių sąvadas ir kt.

Įmonės sertifikatų registras – vienoje vietoje apskaitomi įmonės sertifikatai su integruota galimybe siųsti automatizuotus pranešimus, kai vieno ar kito sertifikato galiojimo terminas artėja į pabaigą.

Dokumentų valdymo sistema (DVS) – viena iš pagrindinių sistemos dalių, padedanti nesudėtingai ir efektyviai valdyti ir administruoti skirtingų tipų dokumentų srautus.

DVS leidžia tvarkyti bendrus įstaigos dokumentus: registruoti gaunamus, siunčiamus, vidinius dokumentus bei sutartis, rengti įvairius dokumentus bei siųsti susijusias užduotis sistemos naudotojams ir kontroliuoti jų atlikimą. Galima sekti rengiamų dokumentų versijas, tvirtinimo procesą, dokumentus redaguoti „Online“.

Sistema turi integruotą galimybę dokumentus pasirašyti elektroniniu, mobiliuoju parašu ar E. žyma, taip pat naudotis E. pristatymas funkcija.

 • E. pristatymas – elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinė sistema.
 • Elektroninis parašas – visoje ES galiojantis kvalifikuotas elektroninis parašas (Dokobit)
 • Mobilusis parašas
 • E. žyma

SharePoint arba Project Server priemonėmis sukuriami projektinių svetainių šablonai, užduotys, grafikai, vykdoma laiko apskaita, teikiamos ataskaitos.

Tai automatizuotas gautų sąskaitų-faktūrų registravimo ir tvirtinimo procesas. Lengva sekti su skyriaus, veiklos vieneto veikla ar vykdomu projektu susijusius kaštus ir juos administruoti.

Degalinių ir ryšių operatorių duomenys automatizuotai surenkami ir pateikiami per šį DVS modulį. Galima atlikti korekcijas, matyti ne su darbu susijusias išlaidas bei suvesti papildomą informaciją.

Galimybė integruoti tiesioginių pirkimų iš Lietuvos IT didmenininkų modulį.

Vidinius pirkimus lengva organizuoti užpildant formą ir paspaudžiant vieną mygtuką – sistema pati paprašys dokumentą vizuoti visų, kurie turėtų vizuoti, patikrins ar neviršijamas biudžetas, suformuos užduotis pirkimų ar finansų skyriams.

  Kaina

  NovusPoint ENTERPRISE sprendimo kaina derinama individualiai pagal kliento pasirinktus sistemos elementus.

  Susisiekite su mumis ir mes Jums pateiksime geriausią pasiūlymą!