• Klientas Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
  • Šalis Lietuva
  • Sritis Švietimas

Projektas „Kompleksinė VGTVP mokyklos informacinė sistema“

SharePoint platformoje sukurtas nuotolinio mokymosi modulis, ryšių su klientais, dokumentų, mokyklos resursų valdymo sistemos, ISO procesus valdanti posistemė bei IT pagalbos tarnyba.
Projekto dėka mokykla į mokymo ir administravimo procesus įvedė pažangias technologijas, taip įgyvendindama LR Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas.

Įdomu

Multifunkcinė sistema. Sukurta informacinė sistema apima ne tik nuotolinio mokymo funkcijas, tačiau ir ryšių su klientais, dokumentų, mokyklos išteklių rezervavimo, ISO kokybės standarto valdymo sistemas, integruota IT pagalbos tarnyba.

Registracija į kursus ir autentifikacija. Sukurta elektroninė registracija į kursus tiek besimokantiems mokykloje, tiek tretiesiems asmenims. Autentifikacijos pagalba atskiri mokinių srautai yra lengvai suvaldomi ir susiejami su kontaktų ir klientų valdymo moduliu.

Nuotolinio mokymosi modulis atitinkantis Scorm standartą. Pritaikytas integruotas nuotolinio mokymosi modulis, atitinkantis Scrom standarto reikalavimus. Jo pagalba mokiniai gali gauti paskaitų medžiagą ir praktines bei egzaminų užduotis, atlikę kurias rezultatus per sistemą pateikia mokytojams, o šie jas tikrina ir įvertina bei pateikia rezultatus mokiniui.

Mini registrai. Dokumentų valdymo sistemoje sukurti mini registrai: mokiniai, darbuotojai, mokinių ataskaitos, darbuotojų darbo pažymėjimų registras, pirkimai; baigiamojo egzamino protokolai; SODROS pranešimai.

Apie klientą

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla – vienintelė šalies profesinio mokymo įstaiga, ruošianti geležinkelio transporto sektoriaus darbuotojus.