• Klientas Invalda INVL ir Invalda privatus kapitalas
  • Šalis Lietuva
  • Sritis Investicinės bendrovės

Projektas „Dokumentų valdymo sistema“

Dokumentų valdymo sistema sumodeliuota SharePoint Foundation platformoje pagal svarbiausią organizacijos poreikį – organizuoti dokumentus pagal dinamiškai besikeičiančias veiklos sritis, kurios apima IT sritį, nekilnojamąjį turtą, žemės ūkio paskirties žemę, privataus kapitalo ir investicinius fondus.
Kai įmonės veikla apima kelias veiklos sritis, bet kurią jų atskiriant, parduodant ar reorganizuojant, valdybai paprasta atskirti ir valdyti visus su ta veikla susijusius dokumentus.

Įdomu

Dokumentų tipai. DVS administruoja registruojamus (gaunamus ir siunčiamus), neregistruojamus (daugiau nei 12 dokumentų tipų) dokumentus, taip pat pirkimų, susirinkimo protokolų ir užduočių dokumentus.

Protokolai paprasčiau. Kuriami susirinkimų protokolai turi funkcinę galimybę būti generuojamais iš prieš tai buvusio susirinkimo protokolo.

Versijavimas.Tam tikros kuriamų dokumentų grupės visuomet yra automatiškai versijuojamos, t.y. iki kol sukuriamas ir patvirtinamas galutinis dokumentas, saugomos tarpinės dokumento versijos.

Biblioteka. Pagrindinėje DVS svetainėje sukurta dokumentų biblioteka, į kurią iš senosios sistemos numigruoti dokumentų failai su metaduomenimis.

Lengvas administravimas. Tokia sistemos architektūra lengvai plečiama be papildomų investicijų į programavimo darbus ir lengvai pertvarkoma pagal dinamiškos organizacijos poreikius iš karto.

Apie klientą

AB „Invalda LT“ – viena didžiausių turtą valdančių ir investuojančių bendrovių Lietuvoje, kurios akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius biržoje nuo 1995 m. Nuo įsteigimo „Invalda LT“ įgyvendino keletą dešimčių milijardinės vertės įmonių įsigijimo ir pardavimo bei kapitalo pritraukimo sandorių. 2013 m. „Invalda LT” buvo reorganizuota ir toliau veikia dvi akcinės bendrovės – „Invalda INVL“ bei „Invalda privatus kapitalas“.